Personlig og professionel

Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Første team i Bording-Engesvang

Vores første team med nu 7 sygeplejersker og 3 social- og sundhedsassistenter yder pleje og hjælp til borgere i Bording og Engesvang.
Vi levere visiteret hjemmesygepleje samt personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsordningen) efter aftale med Ikast-Brande Kommune.

Læs pjece om team Bording-Engesvang

Buurtzorg-modellen er kommet til Danmark

Har du hørt om Buurtzorg? Ordet er hollandsk og betyder ”kvarters-omsorg”. Ved at organisere hjælp til ældre og syge i små lokale teams, har den hollandske nonprofit-organisation Buurtzorg revolutioneret ældreplejen, først i Holland og siden i mere end 20 andre lande.
Lokalpleje er en selvejende socialøkonomisk virksomhed med almennyttigt formål. Vi arbejder i partnerskab med Buurtzorg.

Læs om Buurtzorg-modellen

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag de seneste nyheder fra Lokalpleje

Vi er lige i nærheden

Lokalpleje leverer integreret hjemmepleje og hjemmesygepleje i dit nærområde. Vi arbejder i små teams på typisk 7-9 personer, så færrest muligt forskellige medarbejdere kommer på besøg. Vi fokuserer på muligheder og ressourcer, og vi er til at få fat på.
Lokalpleje leverer både sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp, som er visiteret af Ikast-Brande Kommune. Det er også muligt at tilkøbe fx ekstra rengøring direkte hos os.

Læs mere om Lokalpleje
Læs pjece om team Bording-Engesvang


Udvalgte omtaler

Her er en oversigt med udvalgte omtaler af Lokalpleje og Buurtzorg-modellen.


7. februar 2021

Vi får flere opgaver og søger igen nye kolleger

Vi får fortsat flere opgaver og søger igen nye kollegaer. Aktuelt søger vi to social- og sundhedsassistenter. Læs mere.


3. februar 2021

“Vi har brug for en tillidsrevolution”

Ældre Sagen vil revolutionere de offentlige systemer for levering af hjemmepleje og hjemmesygepleje. Fokus skal væk fra økonomi og tidregistrering og udgangspunkt skal i stedet være tillid. Tryghed, nærvær og omsorg er ikke noget, der kan tildeles som "ydelser" leveret af mange forskellige personer. Lokalpleje Danmarks indsats i Buurtzorg-pilotprojektet i Ikast-Brande Kommune fremhæves som en mulig enkel løsning, hvor det faktisk er muligt at skabe personlige og nære relationer. Lokale teams organiserer selv deres arbejde, så der kun kommer få forskellige medarbejder på besøg i hjemme, hos dem, der har brug for hjælp. Læs mere.


18. januar 2021

Lokalplejes indsats i pilotprojekt skal evalueres af VIVE

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - skal evaluere Lokalplejes indsats i pilotprojektet i Bording-Engesvang. Evalueringen kommer også til at fokusere på rammevilkår og arbejdet med tilpasse Buurtzorg-modellen til danske forhold. Læs mere.

Posted in Medie, Udvalgte omtaler

11. januar 2021

Ikast-Brande Kommune vil selv arbejde Buurtzorg-inspireret

Ikast-Brande Kommune vil nu selv lade sig inspirere af pilotprojektet i Bording-Engesvang, hvor Lokalpleje Danmark siden juni 2020 har arbejdet efter Buurtzorg-metoden. Sundhedsstyrelsen støtter kommunen med 7,5 mio. kr., der blandt andet skal gå til at opsamle erfaringerne fra pilotprojektet. Læs mere.


3. oktober 2020

Politisk storm om 700 kr. pr. måned – her er forklaringen

En anmodning fra Lokalpleje-teamet i Bording-Engesvang om en lille justering af samarbejdsaftalen med Ikast-Brande Kommune giver desværre udsigt til en tur mere med lidt politisk stormvejr. Et mindretal er imod, og derfor skal ændringen vedtages på byrådsmødet den 5. oktober. Ændringen vedrører afregning for ca. 700 kr. pr. måned - og også den manglende mulighed for at etablere fleksible rammer for et forsøgsprojekt. Læs mere.


16. august 2020

Lokal podcast om Lokalpleje og Buurtzorg-modellen

To lokale politikere har været på besøg hos Lokalpleje i Bording-Engesvang og talt med Bjørn og Julie fra Lokalpleje om pilotprojektet. Det kom der en podcast ud af. Læs mere.


Flere udvalgte omtaler