Lokalpleje (non profit) var den første hjemme- og sygepleje organisation i partnerskab mellem private iværksættere, dansk kommune og www.Buurtzorg.com


Projektet var betalt af private midler; formuende personer og to fonde. Alle med sympati for idéen om at prøve noget nyt og anderledes i Danmark. Ifm. ældretopmøde i 2020 havde Lokalpleje en repræsentant med, som fortalte om Buurtzorg, det var dengang nyt for de tilstedeværende politikere, men fik så stor opmærksomhed, at det efterfølgende resulterede i kr. 2-300 mio til kommuner "at lege med".


Hele byrådet – på nær ét parti - støttede op om projektet. Desværre for demokratiet og samfundsudviklingen, så opførte det ene parti sig meget Asocialt  og bedyrede i medier, at de var arg modstander af projektet. Det blev hurtigt tydeligt, at partiets holdning blev delt af personer i administrationen, så dagligdags kommunikation med kommunens kontaktpersoner blev uforholdsmæssig svær og drænende. På trods af modarbejdelse  viste det sig besværet værd og resulterede i lavere sygefravær højere borgertilfredshed og et team, der blev fordoblet og var i gang med at lede efter lokaler til team to i løbet af ét år. 


Se VIVE rapport: https://www.vive.dk/da/udgivelser/forsoeg-med-buurtzorg-modellen-i-ikast-brande-kommune-lxmk41vd/


*^*^*^ yderligere personlige betragtninger:


Eks. Det offentlige får nye idéer fra private initiativer, navnet "Lokalplejehjem" siger alt.


At kontraktunderskrivningen foregik dagen før landet blev lukket ned pga c19 restriktioner var uheldig timing og ærgerligt for alle, idet otte sundhedsfaglige stod parat til at bidrage, men landet var lukket ned og i en selvforstærkende ond spiral, hvor nogle få skulle fortælle alle andre, hvad de måtte – rent faktisk et godt billede på det modsatte af det projektet skulle vise med selvstyrende teams. Nemlig at det faglige sundhedspersonale sagtens selv kan tænke, planlægge og udføre omsorgs- og sygeplejearbejde uanset influenza o. lign.


Kommunen var ikke indstille på, at lade uvildig revisor kigge kommunens interne omkostninger igennem for berigtigelse af timeprisniveau. KA (Arbejdsgiver organisation med speciale i velfærdssektoren) havde ellers påvist en højere pris og KL (Kommunernes egen forening) havde anbefalet en anden regnemetode, men der var ingen krav eller klageinstans – dengang. Det kommer der nu! :) 


Som nævnt er der siden da formodentlig brugt > 300 mio. kr.  på at teste Faste teams i forskellige kommuner. Mindre end en promille kunne have gjort lokalpleje-projektet rentabelt, men det var jo en anden ”kasse”. 


Lokalpleje.dk's etablering var betalt af private, det var udelukkende en rigtig timepris, der gjorde, at den ansvarlige bestyrelse iflg. gældende dansk selskabslov var nødsaget til at erklære firmaet konkurs.


 Har en privat virksomhed ikke udsigt til at kunne skabe overskud, så skal den lukkes. Det samme gælder ikke for offentlige mia overskridelser, desværre. Eller hvor var vi så henne med "super" sygehusene?


Se tekst om ny klageinstans 2024:

https://www.kapleje.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/n/ka-pleje-et-stort-skridt-i-den-rigtige-retning-nu-ligger-bolden-hos-kommunerne


Bedre sent end aldrig :)TJENESTER

Vores omsorgsservices


For nuværende er lokalpleje drevet af nogle af de oprindelige stiftere og parat til at bidrage med både faglig- og praktisk viden på Faste teamsområdet.


TEAMET p.t.

Hjemmesygeplejerske

Tidl. Lokalpleje i flere roller

Erfaren hjemmesygeplejerske, der altid er klar til at yde omsorg og støtte til borgere og kolleger

Organisationsforandringsspecialist

+ Social- og sundhedselev

En dedikeret mangeårig forkæmper, der motiveres af at hjælper andre; mennesker og teams

KONTAKT OS

Kontakt os for mere information

Kontaktinformation