Personlig og professionel

Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Første team i Bording-Engesvang

Vores første team med 4 sygeplejersker og 2 social- og sundhedsassistenter yder pleje og hjælp til borgere i Bording og Engesvang.
Vi levere visiteret hjemmesygepleje samt personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsordningen) efter aftale med Ikast-Brande Kommune.

Læs pjecen om team Bording-Engesvang
Læs pressemeddelelse fra Ikast-Brande Kommune

Buurtzorg-modellen er kommet til Danmark

Har du hørt om Buurtzorg? Ordet er hollandsk og betyder ”kvarters-omsorg”. Ved at organisere hjælp til ældre og syge i små lokale teams, har den hollandske nonprofit-organisation Buurtzorg revolutioneret ældreplejen, først i Holland og siden i mere end 20 andre lande.
Lokalpleje er en social virksomhed med almennyttigt formål. Vi arbejder i partnerskab med Buurtzorg.

Læs om Buurtzorg-modellen

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag de seneste nyheder fra Lokalpleje

Vi er lige i nærheden

Lokalpleje leverer integreret hjemmepleje og hjemmesygepleje i dit nærområde. Vi arbejder i små teams på typisk 7-9 personer, så færrest muligt forskellige medarbejdere kommer på besøg. Vi fokuserer på muligheder og ressourcer, og vi er til at få fat på.
Lokalpleje leverer både sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp, som er visiteret af Ikast-Brande Kommune. Det er også muligt at tilkøbe fx ekstra rengøring direkte hos os.

Læs mere om Lokalpleje
Læs pjece om team Bording-Engesvang


Udvalgte omtaler

Her er en oversigt med udvalgte omtaler af Lokalpleje og Buurtzorg-modellen.


3. oktober 2020

Politisk storm om 700 kr. pr. måned – her er forklaringen

En anmodning fra Lokalpleje-teamet i Bording-Engesvang om en lille justering af samarbejdsaftalen med Ikast-Brande Kommune giver desværre udsigt til en tur mere med lidt politisk stormvejr. Et mindretal er imod, og derfor skal ændringen vedtages på byrådsmødet den 5. oktober. Ændringen vedrører afregning for ca. 700 kr. pr. måned - og også den manglende mulighed for at etablere fleksible rammer for et forsøgsprojekt. Læs mere.


16. august 2020

Lokal podcast om Lokalpleje og Buurtzorg-modellen

To lokale politikere har været på besøg hos Lokalpleje i Bording-Engesvang og talt med Bjørn og Julie fra Lokalpleje om pilotprojektet. Det kom der en podcast ud af. Læs mere.


27. juni 2020 | Omtale i Horsens Folkeblad

Hollandske metoder finder vej til ældreplejen

Artikel i to regionalaviser og en lokal ugeavis om Lokalpleje Bording-Engesvangs opstart, og hvordan pilotprojektet kom i stand. Læs mere.


12. juni 2020 | Omtale i Altinget

Ny rapport fra VIVE om brug af Buurtzorg-modellen i Danmark

Ny VIVE-rapport kortlægger mulighederne for udbrede Buurtzorg-modellen i Danmark. Læs mere.


3. juni 2020

Buurtzorg-modellen er søsat: Vi går lidt væk fra samlebånds­tænkningen

Nærhed, tryghed, personlige relationer og ikke mindst mere tid hos borgere er kernen i den ældrepleje, som et pilotprojekt skal yde til cirka 60 ældre i Bording og Engesvang. Læs mere.


2. juni 2020

Lokalpleje Danmark påbegynder drift og indgår partnerskab med Buurtzorg

Pressemeddelelse med nyhed om at Lokalplejes første team i Bording-Engesvang har påbegyndt drift 2. juni 2020. Samtidig har Lokalpleje Danmark formelt indgået partnerskab med Buurtzorg. Gengivet af  Vejle Amts Folkeblad m.fl. Læs mere.


Flere udvalgte omtaler