Nyheder


15. april 2021

Blog-indlæg: “Et liv i det, der skulle være et velfærdssamfund”

Lene Reinseth Koch, som blogger på arbejderen.dk, fortæller et hjerteskærende eksempel på, hvordan der iværksættes ukoordinerede indsatser omkring socialt udsatte – og peger på Buurtzorg-pilotprojektet i Bording-Engesvang som et sted, der kan hentes inspiration. Læs blog-indlægget på arbejderen.dk


13. april 2021

Ny debatrunde om natlige nødkald og overenskomstforhold

En lille kontraktændring vedrørende Buurtzorg-pilotprojektet i Bording-Engesvang blev startskud til endnu en stor debatrunde i byrådsal og efterfølgende også i de regionale og lokale aviser. På byrådsmødet 29. marts vedtog et politisk flertal i Ikast-Brande Kommune at imødekomme et ønske fra Lokalpleje-teamet om ændrede vilkår for dækning af natlige nødkald. Fremover dækkes de ganske få […]


7. februar 2021

Vi får flere opgaver og søger igen nye kolleger

Lokalpleje Bording-Engesvang bliver ved at få flere opgaver. Teamet er nu på 12 medarbejdere, vi etablerer inden længe team nummer to og søger igen nye kolleger. Vi leverer hjemmesygepleje i Bording og Engesvang, og i takt med at flere borgere tilvælger os som leverandør af hjemmepleje, får vi flere opgaver. Se vores aktuelle jobopslag via […]


3. februar 2021

“Vi har brug for en tillidsrevolution”

Ældre Sagen opfordrer i organisationens seneste medlemsblad til en tillidsrevolution inden for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Danmark. Lokalpleje Danmarks indsats i pilotprojektet i Ikast-Brande Kommune bliver beskrevet som eksempel på ny og enklere måde at arbejde på ud fra den hollandske Buurtzorg-model. Borgere med behov for hjælp besøges af så få forskellige som muligt. Det […]


18. januar 2021

Lokalplejes indsats i pilotprojekt skal evalueres af VIVE

Det ligger nu fast, at VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – kommer til at evaluere Lokalplejes indsats i pilotprojektet i Bording-Engesvang. Evalueringen kommer også til at fokusere på rammevilkår og arbejdet med tilpasse Buurtzorg-modellen til en dansk kontekst. VIVEs indsats støttes af midler fra Sundhedsstyrelsens “Pulje til at styrke omsorg og […]

Posted in Medie, Udvalgte omtaler

11. januar 2021

Ikast-Brande Kommune vil selv arbejde Buurtzorg-inspireret

Ikast-Brande Kommune vil nu selv lade sig inspirere af pilotprojektet i Bording-Engesvang, hvor Lokalpleje Danmark siden juni 2020 har arbejdet efter Buurtzorg-metoden. Metoden er baseret på, at medarbejdere selv tilrettelægger deres arbejde, at der kommer færrest muligt forskellige på besøg i borgernes hjem – og at der etableres tillidsbaserede relationer med borgerne, deres pårørende og […]


3. oktober 2020

Politisk storm om 700 kr. pr. måned – her er forklaringen

Af Bjørn Kassøe Andersen, direktør for Lokalpleje Danmark (opdateret 4. okt. 2020 kl. 10:37, tilføjet 2. afsnit og sidste afsnit) Lokalpleje Danmark har på vegne af sit team i Bording-Engesvang bedt Ikast-Brande Kommune om en lille justering af den samarbejdsaftale, der danner ramme for afprøvning af Buurtzorg-modellen i et pilotprojekt. Som det fremgår andre steder […]


16. august 2020

Lokal podcast om Lokalpleje og Buurtzorg-modellen

“Buurtzorg på dansk” er titlen på den podcast, som de to lokale politikere Anders Udengaard (SF) og Henrik Christiansen (V). De var på besøg hos Lokalpleje i Bording-Engesvang og fik en snak med Lokalplejes direktør, Bjørn Kassøe Andersen, og sygeplejerske Julie Hofman Pedersen. I tilknytning til podcasten, som du kan høre via dette link, er der […]


27. juni 2020

Hollandske metoder finder vej til ældreplejen

Den hollandske Buurtzorg-model med selvstyrende hold i ældreplejen afprøves i Ikast-Brande Kommune i et nyt pilotprojekt. Mange følger med i projektet, hvor Lokalpleje Danmark leverer pleje til borgere i Bording og Engesvang med fokus på kontinuitet og der kommer så få forskellige medarbejdere ude hos de enkelte borgere. I artiklen fortælles mere om baggrunden for […]


12. juni 2020

Ny rapport fra VIVE om brug af Buurtzorg-modellen i Danmark

Buurtzorg-modellen har stort dansk potentiale, men udgør også en langvarig udviklingsopgave med mange ubekendte. Sådan lyder sammenfatningen af en ny rapport fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. I rapporten beskrives de resultater, der er opnået i Holland, og hvad der findes af dokumenterede erfaringer med at overføre modellen til andre lande. […]