13. februar 2020 | Omtale i Femina

Bedre omsorg for ældre

Mon ikke de fleste synes, at vi skal tage bedre hånd om vores ældre? Heldigvis er er med inspiration fra den hollandske Buurtzorg-model taget initiativ i flere kommuner til at nedbringe antallet af forskellige plejepersoner inden for hjemmehjælpen. Ikast-Brande Kommune har iværksat et pilotprojekt, som forhåbentlig giver tydelige resultater, så initiativet smitter kommuner i resten af landet.
(artikel bragt i Femina 7/2020 s. 84, ikke tilgængelig online)