Bording-Engesvang

Når du modtager hjælp fra Lokalpleje, undersøger vi med sammen med dig, hvilke behov du har. Vi ser sammen på, hvordan vi bedst kan støtte dig i at få størst mulig frihed. Du er selv med til at bestemme, hvordan pleje og hjælp tilrettelægges.

Lokalpleje tilbyder både hjemme- og sygepleje, rengøring og anden praktisk hjælp. Vi er et alternativ til den kommunale hjemme- og sygepleje for borgere, som er visiteret til hjælp. Du har ret til selv at vælge leverandør.

Hos Lokalpleje får du en fast kontaktperson og vil modtage hjælp af et lille lokalt team. Du vil få besøg af få forskellige medarbejdere i dit hjem, som du derfor hurtigt kommer til at lære at kende. Vores team består af 4 sygeplejersker og 2 social- og sundhedsasistenter. Desuden har vi tilknyttet en fysioterapeut og en rengøringsassistent.

Vi er aktive i lokalområdet, hvor du bor og knytter kontakt med din læge, det lokale foreningsliv, og vi kender også de forskellige tilbud, som findes i nærheden af, hvor du bor. Vi har kontor i den gamle stationsbygning i Bording.

Frit valg af leverandør uden udgifter for dig

Når du er visiteret til hjemmepleje, kan du selv vælge, om du ønsker en privat leverandør som Lokalpleje eller den kommunale hjemmepleje. Det koster dig ikke noget at vælge Lokalpleje. Som noget nyt vil du, hvis du bor i Bording-Engesvang, som udgangspunkt få leveret eventuel sygepleje af Lokalpleje. Også her er der frit valg, hvis du hellere vil betjenes af den kommunale organisation.

Tilkøb af ekstra ydelser

Hvis du ønsker mere hjælp, end du er visiteret til, kan det tilkøbes via Lokalpleje. Rengøring kan tilkøbes for 476 kr. pr. time, og beløbet er i fradragsberettiget op til 25.000 kr. pr. person (håndværker-/servicefradraget, de nævnte priser gælder for 2021).  Hvis du har brug for ekstra pleje eller ledsagelse ud over det, du er visiteret til, så lad os tage en snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe dig med at få dine behov opfyldt.

Læs mere om Lokalpleje