8. september 2021

Buurtzorg-ældrepleje i Ikast-Brande var bedre – men systemer skal tilpasses

(Pressemeddelelse) Det er muligt at levere helhedsorienteret sygepleje og hjemmepleje efter Buurtzorg-modellen i Danmark, og resultaterne er bedre end i den vanlige organisering. Små lokale selvorganiserede teams kan sikre høj faglighed, og at der kun kommer få forskellige ind og ud ad døren hos de ældre og plejekrævende.

Det fremgår af en evalueringsrapport, som VIVE – Det nationale Forskning- og Analysecenter for Velfærd – netop har offentliggjort. Rapporten er udarbejdet for Ikast-Brande Kommune og omhandler et pilotprojekt i Bording og Engesvang. Pilotprojektet i de to små midtjyske byer med opland fik den 31. august en brat afslutning, da leverandørvirksomheden Lokalpleje gik konkurs.

I en kommentar til evalueringsrapporten, siger Bjørn Kassøe Andersen, der var direktør for Lokalpleje i Bording-Engesvang: ”Rapporten viser, at det selvfølgelig også i Danmark er muligt at benytte Buurtzorg-modellen, og at kvaliteten bliver bedre. Borgerne er glade for det og tilvælger det. Medarbejdere er glade for det og har langt mindre sygefravær, end man normalt ser. Men systemerne kunne ikke følge med, og vi fik for stor modstand. Så systemer og lokale vilkår skal tilpasses – og det samme gælder de nationale rammevilkår.”

Partnerskabet manglede

Han mener, at et politisk flertal i Ikast-Brande Kommune tog et modigt skridt ved at sætte projektet i søen, men at rammerne for de to Lokalpleje-teams ikke var befordrende: ”Vi fik ikke den form for partnerskab med kommunen, som vi havde lagt op til og forventet. Vi ser nu sort på hvidt, at vores to teams kom til at arbejde under et kontrol-regime, som kommunens egne sygeplejersker ikke selv ville arbejde under. Og vores teams fik ikke adgang til de nødvendige støttefunktioner. Vi havde også en lang række borgere, hvor det ikke lykkedes at nå til, at vi var eneste leverandør. Det er det modsatte, der er ideen i Buurtzorg-modellen.”

Evalueringsrapporten var oprindeligt tænkt som en midtvejsevaluering. Økonomien i projektet er derfor kun undersøgt i begrænset omfang. ”Vi mener, at der er økonomiske forhold, som det er vigtigt at få belyst, så man kan og lære af det andre steder,” siger Bjørn Kassøe Andersen. Lokalpleje i Bording-Engesvang var en selvstændig virksomhed med almennyttigt formål og havde status som privat leverandør. Det gav mulighed for at etablere den kultur og ledelsesfilosofi, som understøtter selvorganisering efter Buurtzorg-modellen, og som er radikalt anderledes, end hvad man normalt ser i en kommunal organisation.

Lavere sygefravær kan betale den højere løn

Bjørn Kassøe Andersen anfører, at lønniveauet hos Lokalpleje lå ca. 12% højere end hos kommunen, og at forventningen var, at det ville falde til at være 10% dyrere eller mindre, når der hos Lokalpleje også kom uddannelsespladser og blev ansat flere social- og sundhedshjælpere og rengøringsassistenter.

”Ideen med Buurtzorg-modellen er netop, at man hyrer lidt dyrere og organiserer smartere – og derfor kan levere bedre. Man er mere tid ude hos borgerne, og man er der længere tid ad gangen, så der er mindre vejtid. Samlet bliver det reelt ikke dyrere. Faktisk kan der også forventes færre nødkald, færre unødige lægekontakter og færre indlæggelser, altså nogle økonomiske fordele, som opstår andre steder, uden at kommunen umiddelbart får noget ud af det.”

Det fremgår af evalueringsrapporten, at sygefraværet på de to Lokalpleje-teams lå markant under landsgennemsnit, mens det derimod ligger en del over landsgennemsnit hos Ikast-Brande Kommune. Bjørn Kassøe Andersen siger: ”Rapportens tal viser, at alene vores lavere sygefravær stort set skulle kunne betale for det højere uddannelses- og lønniveau. Vi mener, at de økonomiske problemer skyldes de givne vilkår, visitationsmodellerne og især Ikast-Brande Kommunens opgørelse af egen planlagt tid og egne omkostninger, som udgjorde basis for vores afregning.”

Timepriser skal efterses

Han anfører, at Ikast-Brande Kommune kun lod udarbejde en revisionspåtegnet timepris for sygepleje, mens de afregnede timepriser for delegeret sygepleje og hjemmepleje, hvor borgere frit kan vælge leverandør, alene er baseret på kommunens egne udregninger.

Lokalpleje havde hen over foråret og sommeren 2021 drøftelser med den kommunale ledelse om de økonomiske forhold: ”Vi havde forventet, at landsrettens dom i juli, hvor Brønderslev Kommune blev dømt for ikke at kunne dokumentere sine timepriser og derfor skulle efterbetale et stort millionbeløb til en privat leverandør, ville få Ikast-Brande Kommune til at efterse sine beregninger med hjælp fra en ekstern part. Det skete desværre ikke,” siger Bjørn Kassøe Andersen.

Lokalplejes aktiviteter fortsætter i regi af den almennyttige Foreningen Lokalpleje, der har til formål at udbrede Buurtzorg-modellen i Danmark.


Yderligere oplysninger:

Bjørn Kassøe Andersen, mobil/sms: 42440330
Se kort sammendrag af VIVE-rapporten eller download den direkte som pdf-fil.