31. august 2021

Buurtzorg-projekt for sygepleje og hjemmepleje i Ikast-Brande ramt af konkurs

(Pressemeddelelse, 31. august 2021) Den socialøkonomiske virksomhed Lokalpleje Danmark ApS er den 31. august 2021 af Skifteretten i Herning blevet erklæret konkurs. Det var selskabet selv, der havde indgivet konkursbegæring.

Under navnet Lokalpleje Bording-Engesvang har virksomhedens 16 medarbejdere fordelt på to teams leveret helhedsorienteret sygepleje og hjemmepleje til borgere i Bording og Engesvang. Det er sket siden juni 2020 i regi af et 2½-årigt pilotprojekt vedtaget af Ikast-Brande Kommune. Planen var, at pilotprojektet skulle løbe frem til slutningen af 2022.

Arbejdet i de to Lokalpleje-teams har været organiseret, så der kun er kommet få forskellige medarbejdere de enkelte borgeres hjem. Sygeplejersker og social- og sundhedsuddannede har uden brug af mellemledere selv organiseret det daglige arbejde ud fra den hollandske Buurtzorg-model.

Midt på dagen blev medarbejderne orienteret om konkursen af den nu fratrådte ledelse og af advokat Jens Paulsen fra Dahl Advokatpartnerselskab, der er udpeget som kurator. Repræsentanter for FOA Herning deltog i mødet, og de ansatte sygeplejersker havde efterfølgende videomøde med Dansk Sygeplejeråds Kreds Midtjylland. På orienteringsmødet tilbød Ikast-Brande Kommunes direktør for Sundhed og Ældre, Karen Heebøll, at videreføre det sundhedsfaglige personales ansættelser, men kunne ikke love at videreføre den lokalt forankrede selvorganisering. Ved slutningen af mødet vurderede kurator, at der ikke var basis for midlertidigt at videreføre drift i selskabets regi. Han valgte derfor at fritstille samtlige medarbejdere.

Lokalplejes fratrådte direktør, Bjørn Kassøe Andersen siger: ”De to teams har vist, at det baseret på tillid er muligt at levere pleje med høj kontinuitet og på en måde, der er både professionel, personlig og lever op til gældende krav om kvalitet og sikkerhed. Borgerne har responderet ved at tilvælge os i en jævn strøm med en månedlig vækst på i gennemsnit cirka 15 procent.”

Bjørn Kassøe Andersen siger om årsagen til konkursen: ”De lokale og nationale rammevilkår og den form for minut-tænkning, som virksomheden var underlagt, har betydet, at medarbejderne for måske 60-70 procents vedkommende har kunnet følge Buurtzorg-modellen – mens resten af deres arbejde stadig skulle foregå på vanlig vis. Virksomheden har derfor ikke kunnet hente den økonomiske gevinst ved lettere og mere smidig organisering, som skulle være med til at finansiere de ansattes højere kompetenceniveau. Vi må også konstatere, at det undervejs i forløbet ikke har været muligt at få tilpasset Ikast-Brande Kommunes visitations- og afregningsmodeller, så de kunne understøtte arbejde efter Buurtzorg-modellen.”

Forud for konkursen har der været ført forhandlinger med Ikast-Brande Kommune om samarbejds- og driftsvilkår og om de benyttede modeller for afregning. Virksomhedens ledelse søgte også til det sidste at få tilført ekstra kapital. En af de afgørende grunde til, at det ikke lykkedes, var uvished om muligheden for fortsat at kunne levere både sygepleje og hjemmepleje efter 2022.

En midtvejsevaluering af Lokalpleje Danmarks indsats under pilotprojektet forventes offentliggjort 8. september af VIVE – Det Nationale Forsknings- og
Analysecenter for Velfærd.

Yderligere oplysninger:
Bjørn Kassøe Andersen (fratrådt direktør), mobil 42440330 (send evt. sms)
Tine Møller-Madsen (fratrådt medarbejder og bestyrelsesmedlem), mobil 22280525

Information om Lokalpleje Danmark og Buurtzorg-modellen: www.lokalpleje.dk

Se også VIVEs tidligere rapport fra 2020, hvor pilotprojektet er beskrevet:
www.vive.dk/da/udgivelser/buurtzorgs-model-for-hjemmesygepleje-og-hjemmepleje-15036/