Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Lokalpleje Danmark.


8. september 2021

Buurtzorg-ældrepleje i Ikast-Brande var bedre – men systemer skal tilpasses

Ny VIVE-rapport om pilotprojektet i Bording-Engesvang viser, at det er muligt at levere helhedsorienteret sygepleje og hjemmepleje efter Buurtzorg-modellen i Danmark, og at resultaterne er bedre end i den vanlige organisering. Små lokale selvorganiserede teams sikrer høj faglighed og få forskellige ind og ud ad døren hos de ældre og plejekrævende. Lokalpleje mener, at de økonomiske problemer skyldtes de givne vilkår, visitationsmodellerne og især Ikast-Brande Kommunens opgørelse af egen planlagt tid og egne omkostninger, som udgjorde basis for afregningen. Læs mere.


31. august 2021

Buurtzorg-projekt for sygepleje og hjemmepleje i Ikast-Brande ramt af konkurs


7. juli 2021

Succesfuld Buurtzorg-ældrepleje i Ikast-Brande under økonomisk pres

Trods svær opstart under covid-19 pandemien lykkedes det i anden halvdel af 2020 for Lokalpleje Danmark at etablere stabil drift af integreret sygepleje og hjemmepleje efter den hollandske Buurtzorg-model. Det sker under et unikt 2½-årigt pilotprojekt i Ikast-Brande Kommune. Virksomhedens underskud var knapt 1,9 mio. kr. mod et forventet underskud på 1,2 mio. kr. Læs mere.


2. juni 2020

Lokalpleje Danmark launches health and homecare service, and partners with Buurtzorg

English version of our press release about the launch of Lokalpleje Danmarks's first team on 2 June 2020 and about our partnership with Buurtzorg.   Læs mere.


2. juni 2020

Lokalpleje Danmark påbegynder drift og indgår partnerskab med Buurtzorg

Pressemeddelelse med nyhed om at Lokalplejes første team i Bording-Engesvang har påbegyndt drift 2. juni 2020. Samtidig har Lokalpleje Danmark formelt indgået partnerskab med Buurtzorg. Gengivet af  Vejle Amts Folkeblad m.fl. Læs mere.


10. marts 2020

Ikast-Brande Kommune går nye veje for levering af hjemme- og sygepleje til borgerne

(Pressemeddelelse) Lokalpleje har den 10. marts 2020 indgået aftale om leverance af integreret hjemme- og sygepleje efter Buurtzorg-modellen med Ikast-Brande Kommune. Der er udsendt en pressemeddelelse i anledning af kontrakterne blev underskrevet. Læs mere.