Udvalgte omtaler

Her er en oversigt med udvalgte omtaler af Lokalpleje og Buurtzorg-modellen.


8. september 2021

Buurtzorg-ældrepleje i Ikast-Brande var bedre – men systemer skal tilpasses

Ny VIVE-rapport om pilotprojektet i Bording-Engesvang viser, at det er muligt at levere helhedsorienteret sygepleje og hjemmepleje efter Buurtzorg-modellen i Danmark, og at resultaterne er bedre end i den vanlige organisering. Små lokale selvorganiserede teams sikrer høj faglighed og få forskellige ind og ud ad døren hos de ældre og plejekrævende. Lokalpleje mener, at de økonomiske problemer skyldtes de givne vilkår, visitationsmodellerne og især Ikast-Brande Kommunens opgørelse af egen planlagt tid og egne omkostninger, som udgjorde basis for afregningen. Læs mere.


31. august 2021

Buurtzorg-projekt for sygepleje og hjemmepleje i Ikast-Brande ramt af konkurs


7. juli 2021

Succesfuld Buurtzorg-ældrepleje i Ikast-Brande under økonomisk pres

Trods svær opstart under covid-19 pandemien lykkedes det i anden halvdel af 2020 for Lokalpleje Danmark at etablere stabil drift af integreret sygepleje og hjemmepleje efter den hollandske Buurtzorg-model. Det sker under et unikt 2½-årigt pilotprojekt i Ikast-Brande Kommune. Virksomhedens underskud var knapt 1,9 mio. kr. mod et forventet underskud på 1,2 mio. kr. Læs mere.


15. april 2021

Blog-indlæg: “Et liv i det, der skulle være et velfærdssamfund”

Blog-indlæg hos dagbladet Arbejderen peger på pilotprojektet i Bording-Engesvang som et sted, der kan hentes inspiration til sikre bedre koordinering af velfærdsydelser. Læs mere.


13. april 2021

Ny debatrunde om natlige nødkald og overenskomstforhold

En lille ændring af Buurtzorg-pilotprojektets kontrakt vedrørende dækning af natlige nødkald har ført til stor debat. Læs mere.


7. februar 2021

Vi får flere opgaver og søger igen nye kolleger

Vi får fortsat flere opgaver og søger igen nye kollegaer. Aktuelt søger vi to social- og sundhedsassistenter. Læs mere.


3. februar 2021

“Vi har brug for en tillidsrevolution”

Ældre Sagen vil revolutionere de offentlige systemer for levering af hjemmepleje og hjemmesygepleje. Fokus skal væk fra økonomi og tidregistrering og udgangspunkt skal i stedet være tillid. Tryghed, nærvær og omsorg er ikke noget, der kan tildeles som "ydelser" leveret af mange forskellige personer. Lokalpleje Danmarks indsats i Buurtzorg-pilotprojektet i Ikast-Brande Kommune fremhæves som en mulig enkel løsning, hvor det faktisk er muligt at skabe personlige og nære relationer. Lokale teams organiserer selv deres arbejde, så der kun kommer få forskellige medarbejder på besøg i hjemme, hos dem, der har brug for hjælp. Læs mere.


18. januar 2021

Lokalplejes indsats i pilotprojekt skal evalueres af VIVE

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - skal evaluere Lokalplejes indsats i pilotprojektet i Bording-Engesvang. Evalueringen kommer også til at fokusere på rammevilkår og arbejdet med tilpasse Buurtzorg-modellen til danske forhold. Læs mere.

Posted in Medie, Udvalgte omtaler

11. januar 2021

Ikast-Brande Kommune vil selv arbejde Buurtzorg-inspireret

Ikast-Brande Kommune vil nu selv lade sig inspirere af pilotprojektet i Bording-Engesvang, hvor Lokalpleje Danmark siden juni 2020 har arbejdet efter Buurtzorg-metoden. Sundhedsstyrelsen støtter kommunen med 7,5 mio. kr., der blandt andet skal gå til at opsamle erfaringerne fra pilotprojektet. Læs mere.


3. oktober 2020

Politisk storm om 700 kr. pr. måned – her er forklaringen

En anmodning fra Lokalpleje-teamet i Bording-Engesvang om en lille justering af samarbejdsaftalen med Ikast-Brande Kommune giver desværre udsigt til en tur mere med lidt politisk stormvejr. Et mindretal er imod, og derfor skal ændringen vedtages på byrådsmødet den 5. oktober. Ændringen vedrører afregning for ca. 700 kr. pr. måned - og også den manglende mulighed for at etablere fleksible rammer for et forsøgsprojekt. Læs mere.