19. december 2019 | Omtale i Altinget

FOA: Kommuner skal passe på med at kopiere Buurtzorg-modellen én til én

FOA’s sektorformand Torben Klitmøller Hollmann mener, at kommunerne skal gøre op med new public management. Den måde at organisere arbejdet på har bidraget med bureaukrativ, minuttyrani, ufleksible ledelsesgang og for lidt tillid til medarbejdernes faglighed og kompetencer.

Han finder det forfriskende, at Ikast-Brande Kommune vil afprøve Buurtzorg-modellen for ældrepleje,  og argumenterer for, at kommunen kunne være gået endnu videre og have brugt nogle af de gode ideer i sin egen organisation.

Læs artiklen på altinget.dk