12. februar 2020 | Omtale i Udbudsmedia

Håndholdt hjemmesygepleje

Ikast-Brande Kommune går nye veje med nyt koncept for hjemmesygeplejen. Privat leverandør sætter fagligheden i højsædet og skubber bureaukrati, kolde hænder og minutskemaer væk. Med den kommunale beslutning bliver den nederlandske Buurtzorg-model snart afprøvet herhjemme. I sit hjemland har metoden været afprøvet siden 2006. Og med godt resultat.

Læs artiklen på udbudsmedia.dk