10. marts 2020

Ikast-Brande Kommune går nye veje for levering af hjemme- og sygepleje til borgerne

Nogle af Lokalplejes stiftere sammen med borgmester Ib Lauritsen efter at underskrifterne er sat (forrest fra venstre: Nina Kassøe Jensen, social- og  sundhedsassistent samt Anne Knappmann, driftsansvarlig sygeplejerske).

(Pressemeddelelse udsendt af Ikast-Brande Kommune) På en studietur til Amsterdam blev byrådet i Ikast-Brande Kommune præsenteret for nonprofit-virksomheden Buurtzorg, som leverer hjemme- og sygepleje til et stort antal hollandske borgere. Konceptet for levering af integreret syge- og hjemmepleje, som Buurtzorg havde udviklet, havde medført banebrydende resultater i Holland til stor glæde for både brugere, pårørende og medarbejdere.

Ikast-Brande Kommune har nu oversat Buurtzorg-modellen til danske forhold, og det er håbet, at vi kan opnå tilsvarende gode resultater. Derfor har Ikast-Brande Kommune indgået kontrakt med Lokalepleje Danmark om levering af hjemme- og sygeplejeydelser til kommunens borgere i Engesvang og Bording i en Buurtzorg-lignende model:

  • Borgerne bliver mødt af færre medarbejdere – typisk 3-4 personer. Teamet vikarierer eksempelvis for hinanden. Borgeren får én primær kontaktperson.
  • Der forventes kortere forløb for borgerne.
  • Opgaverne udføres i selvorganiserende teams med forskellige faggrupper bl.a. social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker, der prioriterer og planlægger deres egen indsats.
  • Det tværfaglige team har en særlig opgave med at skabe lokal forankring og etablere netværk i lokalområdet. Teamet inddrager løbende borgerens eget netværk.
Kontrakten underskrives af direktør Bjørn Kassøe Andersen og bestyrelsesformand Brian Knappmann (stående) sammen med borgmester Ib Lauritsen.

”Jeg er glad for, at vi nu er nået hertil i vores forsøg på at skabe endnu bedre betingelser for levering af syge- og hjemmepleje i Danmark. Pilotprojektet har haft overraskende stor interesse fra både borgere, andre kommuner, Ældre Sagen, fagforeninger samt fra pressen, og vi vil også selv følge det tæt. Jeg ser meget frem til samarbejdet med Lokalpleje Danmark, som viser stort engagement i projektet, og som har et tæt samarbejde med Buurtzorg i Holland”, siger Borgmester Ib Lauritsen.

Bjørn Kassøe Andersen, talsmand og direktør for Lokalpleje Danmark siger: ”Vi er stolte over at være blevet valgt som den leverandør, der får lov at introducere Buurtzorg-modellen i Danmark. Ikast-Brande Kommune har påtaget sig en pionerrolle og har ydet en stor indsats for at etablere de rammer, som gør det muligt. De seks medarbejdere på første team i Lokalpleje Danmark glæder sig til at komme i gang og finde sig til rette som en ny lokal aktør i Bording og Engesvang.”

Der er tale om et pilotprojekt med kontraktstart i løbet af april 2020, og kontrakten løber i 2 år og 6 måneder. Ikast-Brande Kommune vil sikre en grundig slutevaluering, så det kan dokumenteres, om pilotprojektet giver de resultater, der er forventet.

Kontakt:

Yderligere information: