11. januar 2021

Ikast-Brande Kommune vil selv arbejde Buurtzorg-inspireret

Ikast-Brande Kommune vil nu selv lade sig inspirere af pilotprojektet i Bording-Engesvang, hvor Lokalpleje Danmark siden juni 2020 har arbejdet efter Buurtzorg-metoden. Metoden er baseret på, at medarbejdere selv tilrettelægger deres arbejde, at der kommer færrest muligt forskellige på besøg i borgernes hjem – og at der etableres tillidsbaserede relationer med borgerne, deres pårørende og frivillige i lokalsamfundet.

Kommunen har modtaget en bevilling på 7,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen, og en del af denne bevilling skal gå til en midtvejsevaluering af pilotprojektet i Bording-Engesvang. Evalueringen udføres i samarbejde med Lokalpleje Danmark, som implementerer alle Buurtzorg-metodens elementer. Ikast-Brande Kommune ønsker på basis fra erfaringerne i pilotprojekt selv at afprøve delelementer fra Buurtzorg-metoden i den kommunale ældrepleje.

I en pressemeddelelse udsendt af Ikast-Brande Kommune siger Borgmester Ib Lauritsen: ”Jeg ser det store nationale bidrag som en anerkendelse af de perspektiver, der ligger i pilotprojektet her i kommunen. Med de statslige midler vil vi kunne styrke vores egen læring fra pilotprojektet, og vores erfaringer vil kunne bringes videre til andre kommuner rundt i landet.”

Lokalpleje Danmark er dansk partner med den hollandske Buurtzorg-organisation.

Se pressemeddelelse fra Ikast-Brande Kommune
Se omtale i Herning Folkeblad (kræver abonnement)