20. december 2019 | Omtale i Herning Folkeblad

DSR: Lad os sammen arbejde for reel nytænkning

Debatindlæg fra Dansk Sygeplejeråd, der argumenterer imod at afprøve Buurtzorg-modellen i Danmark, blandt andet fordi lovgivningen i Danmark giver andre vilkår, end det er tilfældet i Holland. I debatindlægget forholder Dansk Sygeplejeråd sig ikke til, at Buurtzorg-modellen også findes succesfuldt implementeret i andre lande, herunder fx Sverige, UK og Tyskland og heller ikke, at der er danske sygeplejersker, som ønsker at afprøve modellen i Danmark.

En dansk sygeplejerske, der har arbejdet hos Buurtzorg i Holland, har efterfølgende skrevet et svar til DSR.

Læs DSRs debatindlæg i Herning Folkeblad