2. juni 2020

Lokalpleje Danmark påbegynder drift og indgår partnerskab med Buurtzorg

(Pressemeddelelse) Den socialøkonomiske virksomhed Lokalpleje Danmark påbegynder drift og indgår partnerskab med den hollandske plejeorganisation Buurtzorg om at levere integreret hjemmesygepleje og hjemmepleje baseret på selvorganiserende teams

Lokalpleje-teamet som dækker Bording-Engesvang
Lokalpleje-teamet, som dækker Bording-Engesvang, består af fire sygeplejersker og to social- og sundhedsassistenter.

Den 2. juni 2020 har Lokalpleje Danmarks første team af sundhedsprofessionelle driftsstart i Ikast-Brande Kommune. Samtidig indgår Lokalpleje Danmark og Buurtzorg partnerskab baseret på Buurtzorg-modellen for integreret hjemmesygepleje og hjemmepleje.

Bjørn Kassøe Andersen, der er direktør for Lokalpleje Danmark, siger: ”Lokalplejes første team med fire sygeplejersker og to social- og sundhedsassistenter ser frem til at være de pionerer, der bringer Buurtzorg-modellen til Danmark. I tæt samarbejde med Ikast-Brande Kommune har vi fået skabt et pilotprojekt, der gør det muligt for teamets medlemmer selv at stå for både for planlægning og dag-til-dag beslutninger, der vedrører det arbejde, de udfører. Under forberedelserne til driftsstart har vi modtaget betydelig og værdifuld opbakning fra Buurtzorg, hvilket vi er taknemmelige for.”

Lokalplejes første team dækker de to mindre nabobyer Bording og Engesvang i Midtjylland. Teamet vil fra start levere hjælp til omkring 60 borgere, der er visiteret til at modtage hjemmesygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp.

For teamet er det afgørende at skabe tillidsbaserede relationer med borgerne. Som sundhedsprofessionelle skaber de løsninger, der tager udgangspunkt i borgernes perspektiv. Buurtzorg-modellen er baseret på universelle menneskelige værdier med fokus på, at mennesker kan blive ved med at have kontrol over deres eget liv længst muligt, samtidig med at de fastholder eller forbedrer deres livskvalitet.

Borgmester Ib Lauritsen fra Ikast-Brande Kommune har været en stærk fortaler for den nye tilgang og for pilotprojektet. Han siger: ”De kommende årtier står vi over for store udfordringer, når det gælder plejen af de ældre. Jeg mener, at en integreret tilgang med fokus på kvalitet, hvor plejen leveres af så få forskellige medarbejdere som muligt, vil vise sig værdifuld – både når det gælder borgernes livskvalitet og i forhold til økonomien. Resultater opnået i andre lande af organisationer, som benytter Buurtzorg-modellen, ser meget lovende ud.”

Politikere og embedsmænd fra Ikast-Brande Kommune var i 2016 den første danske delegation, der besøgte Buurtzorg i Holland. Som opfølgning besluttede byrådet i 2019 at indbyde en leverandør til at afprøve Buurtzorg-modellen i et mindre geografisk afgrænset område. Pilotprojektets vigtigste elementer er, at borgere modtager pleje fra så få forskellige medarbejdere som muligt, og at der er en åben og innovativ tilgang i forhold til at skabe tillidsbaserede relationer med lokale netværk, pårørende og frivillige organisationer.

International koordinator John Lindström fra Buurtzorg International siger: “Efter at have fulgt den proces, som førte frem til politisk vedtagelse og støtte til pilotprojektet i Ikast-Brande Kommune, er vi meget glade for at indgå formelt partnerskab med Lokalpleje Danmark. Vi finder det opløftende, at den første danske kommune nu har besluttet at etablere rammer, der gør det muligt at levere lokalt organiseret integreret sygepleje og hjemmepleje med brug af selv-organiserende teams. Vi vil bidrage til og støtte indsatsen, så godt vi kan.”

Lokalpleje Danmark er en selvejende socialøkonomisk virksomhed med almennyttigt formål. Organisationen tager udgangspunkt i Buurtzorg-modellen, som den blev udviklet i Holland, og modificerer og udvikler den, så den passer til dansk kultur, lovgivning og arbejdsmarkedsforhold. Partnerskabet med Buurtzorg International giver Lokalpleje Danmark adgang til træning og support, herunder adgang til Buurtzorgs netværk af partnere i mere end 20 lande. Til gengæld forpligter Lokalpleje Danmark sig til at stille relevante erfaringer og egne forbedringer af Buurtzorg-modellen til rådighed for Buurtzorg International og organisationens øvrige partnere.

 

Foto:
Billedtekst: Lokalplejes første team med fire sygeplejersker og to SOSU-assistenter, som dækker Bording-Engesvang.
Download foto i web-kvalitet
Download foto i print-kvalitet

 

Yderligere oplysninger:
Bjørn Kassøe Andersen, direktør
Mobil / sms: 42 44 03 30
kassoe@lokalpleje.dk
www.lokalpleje.dk

Ib Lauritsen, borgmester
Fastnet: 99 60 40 13
iblau@ikast-brande.dk

John Lindström, international koordinator
Mobil / sms: (+46) 70 697 19 14
j.lindstrom@buurtzorg.org
www.buurtzorg.com

 

Link til engelsk version af denne pressemeddelelse