13. november 2019 | Omtale i Ikast Avis

Ny organisering på vej inden for den kommunale hjemmepleje

Kan Ikast-Brande Kommune effektivisere indsatsen på ældreområdet ved at give medarbejderne mere frihed i tværfaglige, selvstyrende grupper og ved i højere grad at inddrage ressourcerne i borgerens nærmiljø? Det spørgsmål ønsker et flertal i byrådet svar på ved at gennemføre et forsøg i et afgrænset geografisk område. Politikerne var 2016 på studietur i Holland, og det blev fulgt op af en rapport i 2018. Artiklen opsummerer den politiske sagsfremstilling.

Læs artiklen i Ikast Avis