12. juni 2020 | Omtale i Altinget

Ny rapport fra VIVE om brug af Buurtzorg-modellen i Danmark

Buurtzorg-modellen har stort dansk potentiale, men udgør også en langvarig udviklingsopgave med mange ubekendte. Sådan lyder sammenfatningen af en ny rapport fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. I rapporten beskrives de resultater, der er opnået i Holland, og hvad der findes af dokumenterede erfaringer med at overføre modellen til andre lande.

Rapporten indeholder et selvstændigt afsnit om Lokalplejes afprøvning af modellen under et pilotprojekt i Ikast-Brande Kommune. Pilotprojektet beskrives som unikt, også i international sammenhæng, blandt andet fordi det er tro over for Buurtzorgs samlede organisations- og forretningsmodel. Det anføres også, at projektet har potentiale til at kunne at levere en væsentlig del af den viden, der aktuelt mangler om Buurtzorg-modellen i en dansk kontekst.

Rapporten udmærker sig ved at give et systematisk overblik over de relativt få centrale kilder, som giver mere tilbundsgående og veldokumenterede beskrivelser af Buurtzorgs metoder og resultater.

Omtale af rapporten hos på vive.dk
Kronik af rapportens forfatter på altinget.dk
Download rapporten direkte fra vive.dk (pdf)