Om Lokalpleje

Sådan arbejder vi

Lokalpleje Danmark er en selvejende socialøkonomisk virksomhed med almennyttigt formål. Vi leverer som noget nyt i Danmark integreret helhedsorienteret hjemmepleje og hjemmesygepleje til borgere, der modtager pleje i eget hjem.

Vores formål er at hjælpe borgere, der har brug for det, til at leve så godt og selvhjulpet som muligt. Vi organiserer arbejdet, så der kun kommer få forskellige medarbejdere i en borgers hjem. Det giver mulighed at etablere for tillidsbårne personlige relationer. Vi vil skabe attraktive sundhedsfaglige arbejdspladser og arbejder i selvorganiserende tværfaglige teams ud fra den hollandske Buurtzorg-model.

Ikast-Brande Kommune har igangsat et pilotprojekt i Bording-Engesvang, hvor den nye arbejdsform afprøves. Vi er interesseret i samarbejde med andre danske kommuner, som vil etablere de nødvendige rammer for den nye og anderledes måde at strukturere arbejdet på.

Lokalpleje er stiftet i 2019 med det mål at introducere Buurtzorg-metoden i Danmark. Vi har indgået partnerskab med Buurtzorg i Holland.

Lokalpleje Bording-Engesvang er del af driftsselskabet Lokalpleje Danmark ApS. Det er ejet af Foreningen Lokalpleje. Både driftsselskabet og foreningen er socialøkonomiske organisationer med almennyttigt formål.