Om Buurtzorg-modellen

Hvad har du brug for?

Lokalpleje arbejder ud fra Buurtzorg-modellen, hvor udgangspunktet er borgerens behov og perspektiv. Vi arbejder ud fra følgende principper:

  • Færrest mulig forskellige kommer på besøg hos en borger. Der er en fast kontaktperson, som er den, der kommer hyppigst.
  • Selvorganisering og selvansvar: Den enkelte medarbejder har sammen med sit team frihed til at tilrettelægge arbejdet ud fra borgerens behov under professionelt ansvar og på basis af det, som er visiteret.
  • Det enkelte team opbygger kontakt med de lokale læger, frivillige organisationer, naboer m.fl. og hjælper med at styrke borgeres eget netværk.
  • Teams er tværfaglige med både sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og tilknyttet fysioterapeut og rengøringsassistent.
  • Vi arbejder ud fra tillid. Tillid i relationerne med de, som har brug for hjælp –  tillidsbaserede relationer med pårørende, venner, naboer og andre i en borgers netværk.

Et team hos Lokalpleje omfatter typisk 7-9 medarbejder og højst 12 medarbejdere. Hvis der bliver brug for flere medarbejdere, vil et team dele sig sig i to. Et team betjener et defineret lokalt område. Det mindsker transporten og giver mulighed for at opbygge lokale netværk.

Lokapleje Danmark arbejder i partnerskab med Buurtzorg.

 

Læs mere om arbejdsmetoden på Buurtzorgs internationale website.

Læs om pilotprojektet i Ikast-Brande Kommune.