Nyheder


4. juni 2020

Sundhedsformand er betænkelig ved forsøg

Formand for Ikast-Brande Kommunes sundheds- og omsorgsudvalg Frank Heidemann (S) gentager sin kritik af det pilotprojekt i Bording-Engesvang, som et politisk flertal har vedtaget. Han mener, at det kan føre til, at professionalismen i den kommunale sygepleje undermineres. Artiklen gav anledning til en opfølgende artikel skrevet af samme journalist. Læs artiklen i Horsens Folkeblad Læs […]


3. juni 2020

Buurtzorg-modellen er søsat: Vi går lidt væk fra samlebånds­tænkningen

Reportage fra første driftsdag hos Lokalpleje Bording-Engesvang. Teamet, der har base i den gamle station i Bording, leverer pleje til 62 borgere i lokalområdet. De fire sygeplejersker og to social- og sundhedsassistenter tilrettelægger selv deres arbejde. De organiserer arbejdet , så det bliver muligt at gå lidt væk fra den samlebåndstænkning, der præger området, og […]


2. juni 2020

Lokalpleje Danmark launches health and homecare service, and partners with Buurtzorg

(Press release) The Danish social enterprise, Lokalpleje Danmark, partners with Buurtzorg in the provision of integrated health and homecare based on self-organizing teams. On 2 June 2020, Lokalpleje Danmark begins delivery of service in Ikast-Brande Municipality through its first team of healthcare professionals. Coinciding with this, Lokalpleje Danmark and Buurtzorg International has agreed to form […]


2. juni 2020

Lokalpleje Danmark påbegynder drift og indgår partnerskab med Buurtzorg

(Pressemeddelelse) Den socialøkonomiske virksomhed Lokalpleje Danmark påbegynder drift og indgår partnerskab med den hollandske plejeorganisation Buurtzorg om at levere integreret hjemmesygepleje og hjemmepleje baseret på selvorganiserende teams Den 2. juni 2020 har Lokalpleje Danmarks første team af sundhedsprofessionelle driftsstart i Ikast-Brande Kommune. Samtidig indgår Lokalpleje Danmark og Buurtzorg partnerskab baseret på Buurtzorg-modellen for integreret hjemmesygepleje […]


22. maj 2020

Ni ud af ti virksomheder bør vende forretningen på hovedet

Hvor mange ledere har vi brug for? Kan en virksomheds medarbejdere lede sig selv og træffe beslutninger, der tjener både kunder, kolleger og virksomhed. Det er nogle af de spørgsmål, som Jesper Refning fra Daxiomatic stiller i en klumme på finans.dk. Han beskriver den succes, om den hollandske virksomhed Buurtzorg har haft med selvorganisering – […]


1. maj 2020

Ældreplejeprojekt er udsat til juni

Opstart af pilotprojektet med integreret hjemmepleje og hjemmesygepleje er udskudt til juni. Det skyldes administrativt pres hos Ikast-Brande Kommunes som følge af corona-situationen. Kommunen blev ifølge borgmester Ib Lauritsen lagt ned af corona, da der skulle etableres kriseberedskab. Den kommunale organisation havde ikke ressourcer nok til også samtidig at sætte det nye projekt i værk. […]


10. marts 2020

Ikast-Brande Kommune går nye veje for levering af hjemme- og sygepleje til borgerne

(Pressemeddelelse udsendt af Ikast-Brande Kommune) På en studietur til Amsterdam blev byrådet i Ikast-Brande Kommune præsenteret for nonprofit-virksomheden Buurtzorg, som leverer hjemme- og sygepleje til et stort antal hollandske borgere. Konceptet for levering af integreret syge- og hjemmepleje, som Buurtzorg havde udviklet, havde medført banebrydende resultater i Holland til stor glæde for både brugere, pårørende […]


27. februar 2020

Sygeplejerske: Fagbosser skal adoptere hele ideen med omsorgsguldmine

“For enden af enhver kommunal sygeplejerskes regnbue ligger Buurtzorg-modellen.” Sådan skriver sygeplejerske Amandag Schlosshauer Frøik i et debatindlæg på altinget.dk. Amanda, der er dansk uddannet sygeplejerske, har selv arbejdet hos Buurtzorg. Hun fortæller at måden at arbejde på kan redde dygtige og pressede sygeplejerske fra at begå omsorgssvigt. Hun fortæller, hvordan de små teams efter […]


13. februar 2020

Bedre omsorg for ældre

Mon ikke de fleste synes, at vi skal tage bedre hånd om vores ældre? Heldigvis er er med inspiration fra den hollandske Buurtzorg-model taget initiativ i flere kommuner til at nedbringe antallet af forskellige plejepersoner inden for hjemmehjælpen. Ikast-Brande Kommune har iværksat et pilotprojekt, som forhåbentlig giver tydelige resultater, så initiativet smitter kommuner i resten […]


12. februar 2020

Håndholdt hjemmesygepleje

Ikast-Brande Kommune går nye veje med nyt koncept for hjemmesygeplejen. Privat leverandør sætter fagligheden i højsædet og skubber bureaukrati, kolde hænder og minutskemaer væk. Med den kommunale beslutning bliver den nederlandske Buurtzorg-model snart afprøvet herhjemme. I sit hjemland har metoden været afprøvet siden 2006. Og med godt resultat. Læs artiklen på udbudsmedia.dk