Nyheder


12. december 2019

Ældre Sagen støtter hollandsk model

Seniorkonsulent i Ældre Sagen, Per Tostenæs, siger, at mange ældre oplever, at de skal fortælle samme historie igen og igen, fordi der hele tiden kommer forskellige medarbejdere. Han peger på, at kontinuitet er vigtig. Ældre Sagen er meget interesseret i at følge pilotprojektet i Ikast-Brande og Lokalpleje Danmark, som i samarbejde med Buurtzorg bringer modellen […]


10. december 2019

Væk med chefer, bureaukrati og høje udgifter: Revolutionerende hollandsk model på vej til Danmark

Ikast-Brande Kommune igangsætter for første gang i  Danmark et forsøg, hvor ældreplejen lægges ud til autonome grupper med hjælp fra naboer og familie. »Super spændende,« siger Jakob Kjellberg, professor fra den statslige forskningsinstitution VIVE. Han peger på, at der er behov for andre organisationsmodeller, som kan frigøre kreative kræfter og løse opgaverne på en smartere […]


10. december 2019

Sygeplejersker bekymret for udlicitering af hjemmesygeplejen

Ikast-Brande Kommune vil gøre op med, at der kommer mange forskellige medarbejdere i ældres hjem og udlicitere hjemmesygeplejen med inspiration fra hollandsk model. Lokale sygeplejerskeformænd savner inddragelse i beslutningen. Læs artiklen på kommunalsundhed.dk (kræver abonnement) Artiklen kan læses uden abonnement via Google  


5. december 2019

Det er svært at være uenig med en sygeplejerske

En kommentar til Dansk Sygeplejeråds åbne brev til Ikast-Brande Kommune skrevet af en af Lokalplejes stiftere, Bjørn Kassøe Andersen. Han anfører at fagforeningen i deres modstand mod at afprøve Buurtzorg-modellen går egne medlemmer, som mener at tiden er moden til nytænkning – og giver svar på en række af DSR kritikpunkter. Læs debatsvaret i Herning […]


5. december 2019

Syge borgere har krav på faglig kvalitet

I et åbent brev stiller formand og næstformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland en række spørgsmål til politikerne i Ikast-Brande Kommune. Se også svar på debatindlægget fra Lokalpleje Danmark samme dag. Læs debatindlægget i Herning Folkeblad  


1. december 2019

Ikast-Brande indfører frit-valg af hjemmesygepleje i 2020

I en længere artikelbeskriver OPS-Indsigt pilotprojektet i Ikast-Brande Kommune og sætter både projektet og den seneste tids kritik fra Dansk Sygeplejeråd i historisk perspektiv. Det anføres, at Buurtzorg-modellen kan være et muligt redskab til at imødegå nogle af udfordringerne på ældreområdet, herunder manglen på sygeplejersker. Læs artiklen på ops-indsigt.dk  


26. november 2019

Forsøg: Privat firma skal levere hjemmesygepleje i Ikast-Brande

Omtale af vedtagelsen af pilotprojektet i Ikast-Brande Kommune samt bekymring udtrykt af Dansk Sygeplejeråd, også med kommentar fra borgmester Ib Lauritsen, Ikast-Brande Kommune. Læs artiklen på politikensundhed.dk  


21. november 2019

Ikast-Brande forsøger sig med privat sygepleje

TV-indslag og artikel med kritik af Burtzorg-forsøget i Ikast-Brande Kommune. Både de kommunale sygeplejerskes tillidsrepræsentant, Dansk Sygeplejeråd og S-politiker Birthe Sørensen udtrykker skepsis. Desværre er der nogle fejl og misforståelser i indslaget: Der er er ingen omtale af, at projektet har til formål at integrere hjemmepleje og hjemmesygepleje, og det er ikke korrekt, at familie, […]


19. november 2019

Armlægning mellem blå og rød stue: Fremtidens ældrepleje

Ikast-Brande Kommune bliver den første kommune i Danmark, der forsøger sig med en anderledes form for ældrepleje med den nye Buurtzorg-model. Forslaget førte til en lang og følelsesladet i byrådssalen, og de ideologiske faner blev svinget verbalt. Det var rød stue, der var oppe mod blå stue, og det blå stue som løb af med […]


13. november 2019

Ny organisering på vej inden for den kommunale hjemmepleje

Kan Ikast-Brande Kommune effektivisere indsatsen på ældreområdet ved at give medarbejderne mere frihed i tværfaglige, selvstyrende grupper og ved i højere grad at inddrage ressourcerne i borgerens nærmiljø? Det spørgsmål ønsker et flertal i byrådet svar på ved at gennemføre et forsøg i et afgrænset geografisk område. Politikerne var 2016 på studietur i Holland, og […]