Nyheder


20. december 2019

DSR: Lad os sammen arbejde for reel nytænkning

Debatindlæg fra Dansk Sygeplejeråd, der argumenterer imod at afprøve Buurtzorg-modellen i Danmark, blandt andet fordi lovgivningen i Danmark giver andre vilkår, end det er tilfældet i Holland. I debatindlægget forholder Dansk Sygeplejeråd sig ikke til, at Buurtzorg-modellen også findes succesfuldt implementeret i andre lande, herunder fx Sverige, UK og Tyskland og heller ikke, at der […]


19. december 2019

FOA: Kommuner skal passe på med at kopiere Buurtzorg-modellen én til én

FOA’s sektorformand Torben Klitmøller Hollmann mener, at kommunerne skal gøre op med new public management. Den måde at organisere arbejdet på har bidraget med bureaukrativ, minuttyrani, ufleksible ledelsesgang og for lidt tillid til medarbejdernes faglighed og kompetencer. Han finder det forfriskende, at Ikast-Brande Kommune vil afprøve Buurtzorg-modellen for ældrepleje,  og argumenterer for, at kommunen kunne […]


18. december 2019

Buurtzorg-modellen skiller vandene

Det ideologiske skel mellem Socialdemokratiet og byrådets øvrige partier var til at få øje på, da byrådet i Ikast-Brande Kommune drøftede afprøvning af Buurtzorg-modellen, hvor hjemmesygepleje og hjemmepleje leveres af tværfaglige teams. Læs artiklen i Brande Bladet  


18. december 2019

Løftebrud eller sund fornuft? Buurtzorg får sit eget politiske udvalg

Tonen var hånd og måske også lidt bitter ved december måneds byrådsmøde. Et flertal besluttede at opgaven med ældre- og sygepleje efter Buurtzorg-modellen fremover skal varetages et et midlertidigt politisk udvalg med borgmester Ib Lauritsen for bordenden. Socialdemokraternes Frank Heidemann, der er modstander af projektet, ikke posten som formand, selv om han er formand for […]


17. december 2019

Borgmester kommer med kontroversiel besked til pårørende: Du må komme tre gange om ugen og varme mad til din gamle mor

En desværre misforstået fortolkning af Buurtzorg-modellen fra borgmester Jens Ive (V) i Rudersdal Kommune. Det er ikke korrekt, når det af artiklen fremgår, at Buurtzorg “skubber nogle af de basale plejeydelser over til frivillig” (fokus er på at hjælpe den ældre eller syge, til at leve sit liv bedst muligt i eget hjem). Se også […]


12. december 2019

Ældre Sagen støtter hollandsk model

Seniorkonsulent i Ældre Sagen, Per Tostenæs, siger, at mange ældre oplever, at de skal fortælle samme historie igen og igen, fordi der hele tiden kommer forskellige medarbejdere. Han peger på, at kontinuitet er vigtig. Ældre Sagen er meget interesseret i at følge pilotprojektet i Ikast-Brande og Lokalpleje Danmark, som i samarbejde med Buurtzorg bringer modellen […]


10. december 2019

Væk med chefer, bureaukrati og høje udgifter: Revolutionerende hollandsk model på vej til Danmark

Ikast-Brande Kommune igangsætter for første gang i  Danmark et forsøg, hvor ældreplejen lægges ud til autonome grupper med hjælp fra naboer og familie. »Super spændende,« siger Jakob Kjellberg, professor fra den statslige forskningsinstitution VIVE. Han peger på, at der er behov for andre organisationsmodeller, som kan frigøre kreative kræfter og løse opgaverne på en smartere […]


10. december 2019

Sygeplejersker bekymret for udlicitering af hjemmesygeplejen

Ikast-Brande Kommune vil gøre op med, at der kommer mange forskellige medarbejdere i ældres hjem og udlicitere hjemmesygeplejen med inspiration fra hollandsk model. Lokale sygeplejerskeformænd savner inddragelse i beslutningen. Læs artiklen på kommunalsundhed.dk (kræver abonnement) Artiklen kan læses uden abonnement via Google  


5. december 2019

Det er svært at være uenig med en sygeplejerske

En kommentar til Dansk Sygeplejeråds åbne brev til Ikast-Brande Kommune skrevet af en af Lokalplejes stiftere, Bjørn Kassøe Andersen. Han anfører at fagforeningen i deres modstand mod at afprøve Buurtzorg-modellen går egne medlemmer, som mener at tiden er moden til nytænkning – og giver svar på en række af DSR kritikpunkter. Læs debatsvaret i Herning […]


5. december 2019

Syge borgere har krav på faglig kvalitet

I et åbent brev stiller formand og næstformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland en række spørgsmål til politikerne i Ikast-Brande Kommune. Se også svar på debatindlægget fra Lokalpleje Danmark samme dag. Læs debatindlægget i Herning Folkeblad