Nyheder


1. december 2019

Ikast-Brande indfører frit-valg af hjemmesygepleje i 2020

I en længere artikelbeskriver OPS-Indsigt pilotprojektet i Ikast-Brande Kommune og sætter både projektet og den seneste tids kritik fra Dansk Sygeplejeråd i historisk perspektiv. Det anføres, at Buurtzorg-modellen kan være et muligt redskab til at imødegå nogle af udfordringerne på ældreområdet, herunder manglen på sygeplejersker. Læs artiklen på ops-indsigt.dk  


26. november 2019

Forsøg: Privat firma skal levere hjemmesygepleje i Ikast-Brande

Omtale af vedtagelsen af pilotprojektet i Ikast-Brande Kommune samt bekymring udtrykt af Dansk Sygeplejeråd, også med kommentar fra borgmester Ib Lauritsen, Ikast-Brande Kommune. Læs artiklen på politikensundhed.dk  


21. november 2019

Ikast-Brande forsøger sig med privat sygepleje

TV-indslag og artikel med kritik af Burtzorg-forsøget i Ikast-Brande Kommune. Både de kommunale sygeplejerskes tillidsrepræsentant, Dansk Sygeplejeråd og S-politiker Birthe Sørensen udtrykker skepsis. Desværre er der nogle fejl og misforståelser i indslaget: Der er er ingen omtale af, at projektet har til formål at integrere hjemmepleje og hjemmesygepleje, og det er ikke korrekt, at familie, […]


19. november 2019

Armlægning mellem blå og rød stue: Fremtidens ældrepleje

Ikast-Brande Kommune bliver den første kommune i Danmark, der forsøger sig med en anderledes form for ældrepleje med den nye Buurtzorg-model. Forslaget førte til en lang og følelsesladet i byrådssalen, og de ideologiske faner blev svinget verbalt. Det var rød stue, der var oppe mod blå stue, og det blå stue som løb af med […]


13. november 2019

Ny organisering på vej inden for den kommunale hjemmepleje

Kan Ikast-Brande Kommune effektivisere indsatsen på ældreområdet ved at give medarbejderne mere frihed i tværfaglige, selvstyrende grupper og ved i højere grad at inddrage ressourcerne i borgerens nærmiljø? Det spørgsmål ønsker et flertal i byrådet svar på ved at gennemføre et forsøg i et afgrænset geografisk område. Politikerne var 2016 på studietur i Holland, og […]


7. november 2019

Vil privatisere hjemme- og sygeplejen i dele af Ikast-Brande: Det er uanstændigt og forhastet

Hollandsk hjemmeplejemodel har skabt uenighed. Dele af byråeet ønsker i et pilotprojekt at udlicitere hjemmeplejen og sygeplejen i dele af kommunen. Forslaget kaldes af Birthe Sørensen (S) for uanstændigt og forhastet. Læs artiklen på herningfolkeblad.dk (kræver abonnement)