7. juli 2021

Succesfuld Buurtzorg-ældrepleje i Ikast-Brande under økonomisk pres

(Pressemeddelelse) Trods svær opstart under covid-19 pandemien lykkedes det i anden halvdel af 2020 for Lokalpleje Danmark at etablere stabil drift af integreret sygepleje og hjemmepleje efter den hollandske Buurtzorg-model. Det sker under et unikt 2½-årigt pilotprojekt i Ikast-Brande Kommune.

Virksomhedens netop offentliggjorte regnskab viser, at den kom ud af 2020 med et underskud på knapt 1,9 mio. kr. Det skal ses i forhold til et forventet underskud på 1,2 mio. kr. Virksomhedens økonomiansvarlige, Bjørn Kassøe Andersen, siger: ”Det koster at etablere en ny virksomhed, så et underskud var efter planen. Det blev større end forventet, da vi blev forsinket på grund covid-19, og undervejs gav vores leverancevilkår også en række uventede ekstra udfordringer.”

Pilotprojektet sikrer, at små tværfaglige teams selv kan planlægge deres arbejde. så der kun kommer få forskellige medarbejdere hos en borger. Blandt resultaterne, der fremhæves i årsregnskabet, er tilfredse borgere, meget engagerede medarbejdere, høj effektivitet og et for fagområdet usædvanligt lavt sygefravær på kun 1,2% sammenlignet med et landsgennemsnit på 6%.

Som konkret eksempel nævnes, at teamet af sygeplejersker og social- og sundhedsuddannede i Bording-Engesvang modtager en jævn strøm af taksigelser, blomster og offentlige tilkendegivelser fra borgere og pårørende i et omfang, som ingen af medarbejderne har oplevet på deres tidligere arbejdspladser.

Modigt byråd

Pilotprojektet i Bording-Engesvang er ifølge VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – unikt, også i international sammenhæng, blandt andet fordi det giver gode muligheder for at vurdere organisering, kvalitet og resultater i forhold den kommunale hjemmepleje og sygepleje i Ikast-Brande Kommune.

Bjørn Kassøe Andersen siger: ”Byrådet og Ikast-Brande Kommune har på modig vis givet os mulighed for at afprøve Buurtzorg-opskriften fuldt ud, så vidt som gældende rammebetingelser og vores begrænsede størrelse tillader det.”

Han peger på, at Ikast-Brande Kommune år efter år har opnået status som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune, og at en af hemmelighederne er, at en virksomhed kun kontaktes af en eller få forskellige kommunale medarbejdere. ”Med Buurtzorg-modellen følger vi faktisk samme princip, nemlig at borgere, som har brug for sygepleje og hjemmepleje, får det fra de samme få sundhedspersoner.”

Hen over forløbet med udbud, driftsstart og den tidligere etablering har Lokalpleje Danmark haft et tæt samarbejde med Ikast-Brande Kommunes administrative enheder for sygepleje, hjemmepleje og også med den kommunale ledelse. Buurtzorg-modellen adskiller sig på mange punkter fra en vanlig organisering af hjemmepleje og sygepleje, og der har derfor været mange forhold, der skulle afklares. Driften har i løbet af 2021 nået en stabil fase med fælles fokus på mulige udviklingspunkter.

Dialog om afregning

Det fremgår af årsregnskabet, at virksomheden i 2021 fortsat er under økonomisk pres. Den er aktuelt i dialog med Ikast-Brande Kommune om beregningsmetoderne og den visitationspraksis, der danner basis for virksomhedens afregning. Lokalpleje Danmark har sikret likviditet til drift indtil 2022, men virksomhedens ledelse og revisor tager forbehold for fortsat drift under de nu gældende vilkår.

Yderligere oplysninger fås hos Bjørn Kassøe Andersen – mobil/sms: 42440330

Selskabets årsberetning fremgår af dets netop offentliggjorte Årsrapport 2020
Se også VIVE-rapporten Buurtzorgs model for hjemmesygepleje og hjemmepleje side 43-47


 

Bedre kvalitet for de samme penge?

Pilotprojektets formål er at undersøge, om det muligt med de samme ressourcer at få bedre kvalitet ved at bruge en anden organiseringsform.
Gitte Brandt, der social- og sundhedsassistent på Lokalpleje-teamet i Bording, er ikke i tvivl: ”Jeg mener at vi generelt forebygger indlæggelser, fordi vi kender borgerne så godt i vores eget lille team og kan spotte ændringer i tilstanden, når vi træder ind ad døren.”

Hun giver som eksempel, at ældre og måske demente borgere ofte ender med at blive indlagt på grund af dehydrering: ”Nu hvor det er varmt, har de ældre brug for mere væske. Jeg opdager i tide, hvornår en borger har brug for, at vi får sat os sammen og skålet i et ekstra glas vand. Måden vi arbejder på, gør det muligt. Jeg er sikker på, at det allerede nu har betydet, at vi har undgået et antal indlæggelser.”

Tine Møller-Madsen, der er sygeplejerske og sygeplejefagligt ansvarlig, er enig og fortæller: ”Vi tager udgangspunkt i borgerens behov. Når vi selv tilrettelægger vores arbejde, giver det kontinuitet for borgeren. For os som medarbejdere giver det frihed og også faglig stolthed, når vi kan sikre sammenhæng i plejen. Den høje kontinuitet betyder, at vi får etableret gode tillidsrelationer med borgerne. Det gør, at de faktisk tør at blive selvhjulpne – fordi de kender os, og ved, at vi er til at få fat på, hvis noget skulle knibe.”

Som del af pilotprojektet udarbejdes en midtvejsevaluering af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Midtvejsevalueringen foreligger til september og vil have fokus på, hvordan den anderledes måde at arbejde opleves af medarbejdere og borgere, der modtager hjælp.


 

Fakta om Buurtzorg-pilotprojektet i Ikast-Brande Kommune

  • Pilotprojektet i Bording-Engesvang i den nordøstlige del af Ikast-Brande Kommune blev i efteråret 2019 vedtaget af et stort byrådsflertal.
  • Som eneste kommune i Danmark har Ikast-Brande givet en selvstændig leverandør mulighed for at levere både sygepleje og hjemmepleje efter en tillempet fritvalgsmodel. Det sker i et pilotprojekt omfattende postnumrene 7441 Bording og 7442 Engesvang i en periode på 2½ år.
  • Lokalpleje Danmark har som eneste danske aktør et gensidigt forpligtende partnerskab med hollandske Buurtzorg, der understøtter virksomheden med træning, coaching og strategisk sparring.
  • Lokalpleje Danmark indgår efter hollandsk forbillede i en dansk selvejende konstruktion med almennyttigt formål. Virksomheden følger principperne for socialøkonomiske virksomheder, som de er defineret i dansk lovgivning.
  • Virksomheden er et udviklingsprojekt med drift i fuld skala. Midler til virksomhedens etablering kommer fra fonde og private, som mener, at leverance efter Buurtzorg-modellen af både sygepleje og hjemmepleje skal være mulig for en fritvalgsleverandør. De økonomiske støtter omfatter Samfonden, Hans Foxbys Fond, Lars Kolind via Kolind A/S og yderligere tre privatpersoner via selskaber, hvor de har bestemmende indflydelse.
  • Efter den politiske vedtagelse af pilotprojektet i Bording-Engesvang har Ikast-Brande Kommune med inspiration fra pilotprojektet igangsat et eget udviklingsforløb, dog ikke som Lokalpleje-teamet med egentlig drift. Det kommunale udviklingsforløb finansieres af en national bevilling på 7,5 mio. kr. Den nationale bevilling er tildelt kommunen og tilflyder ikke pilotprojektet i Bording-Engesvang.
  • En mindre del af den statslige bevilling har Ikast-Brande Kommune afsat til, at VIVE gennemfører en midtvejsevaluering af Lokalpleje-teamets indsats. Evalueringen forventes klar til september.