3. februar 2021

“Vi har brug for en tillidsrevolution”

Ældre Sagen: Vi har brug for en tillidsrevolutionÆldre Sagen opfordrer i organisationens seneste medlemsblad til en tillidsrevolution inden for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Danmark. Lokalpleje Danmarks indsats i pilotprojektet i Ikast-Brande Kommune bliver beskrevet som eksempel på ny og enklere måde at arbejde på ud fra den hollandske Buurtzorg-model. Borgere med behov for hjælp besøges af så få forskellige som muligt. Det giver mulighed for at opbygge personlige og nære forhold. De sundhedsfaglige medarbejdere organiserer og tilrettelægger selv deres arbejde.

Lokalplejes direktør, Bjørn Kassøe Andersen, peger i artiklen på behovet for, at der kommer et bedre samlet overblik over sundhedsudgifterne for den enkelte borger. Det skal gøres mere synligt, i hvilket omfang bedre pleje i eget hjem fører til færre lægebesøg og indlæggelser. Han fortæller også, at Lokalpleje Danmark i modsætning til den generelle situation ikke oplever rekrutteringsproblemer.

Læs artiklen i Ældre Sagens medlemsblad

(se evt. også artiklen “Sæt visitationen fri”i samme blad
samt en stribe artikler i decemberudgaven)